Leon Jahae

‘Q-Eline is onze eerste keus voor Conference’

Leon Jahae, Top Fruit Consultancy, Gloucestershire (Verenigd Koninkrijk)

“Als adviseur in het fruit ben ik in het Verenigd Koninkrijk betrokken bij de opzet van Conference-boomgaarden op Q-Eline. Onze eerste proeven dateren uit 2006. Uit de proeven blijkt dat Q-Eline mooi gevormde en gladde peren geeft in een goede maat. Ook is de onderstam erg productief; de bomen komen makkelijker en soms ook vroeger in productie dan bij kwee Adams. Bovendien zijn er minder of geen problemen met de compatibiliteit, wat op Engelse bodem zeker een probleem vormt bij kwee C. Daarnaast zijn het ideale bomen voor een kleine ruimte.
Nadeel is dat de onderstam niet altijd even vitaal is, waardoor irrigatie en/of fertigatie essentieel is op veel Engelse bodemtypes. Ook de voeding moet goed in de gaten worden gehouden, maar dat geldt ook voor kwee C. Zolang er voldoende water beschikbaar is en sprake is van een juiste bodem, is Q-Eline onze eerste keus voor Conference.”