De fruitsector over Q-Eline

Leon Jahae, Top Fruit Consultancy, Gloucestershire (Verenigd Koninkrijk):

‘Q-Eline is onze eerste keus voor Conference’

“Als adviseur in het fruit ben ik in het Verenigd Koninkrijk betrokken bij de opzet van Conference-boomgaarden op Q-Eline. Onze eerste proeven dateren uit 2006. Uit de proeven blijkt dat Q-Eline mooi gevormde en gladde peren geeft in een goede maat. Ook is de onderstam erg productief; de bomen komen makkelijker en soms ook vroeger in productie dan bij kwee Adams. Bovendien zijn er minder of geen problemen met de compatibiliteit, wat op Engelse bodem zeker een probleem vormt bij kwee C. Daarnaast zijn het ideale bomen voor een kleine ruimte.
Nadeel is dat de onderstam niet altijd even vitaal is, waardoor irrigatie en/of fertigatie essentieel is op veel Engelse bodemtypes. Ook de voeding moet goed in de gaten worden gehouden, maar dat geldt ook voor kwee C. Zolang er voldoende water beschikbaar is en sprake is van een juiste bodem, is Q-Eline onze eerste keus voor Conference.”

Josi Vanmuysen, teeltbegeleider bij Fyto Vrancken, Gutschoven (België):

‘Q-Eline gaat dé standaard worden’

“In 2005 zijn de eerste proefbomen op grote schaal aangeplant in België. Al snel bleek dat de onderstam veel minder gevoelig is voor vorst dan kwee Adams en kwee C. Daarnaast geeft Q-Eline veel mooiere en gladdere peren, wat vooral voor de wat ruwe Conference belangrijk is.
Onverenigbaarheid komt niet voor bij Q-Eline en bovendien is de onderstam productiever dan kwee Adams en kwee C. Telers zijn zeer tevreden over de onderstam; de vraag is inmiddels groter dan het aanbod. Ik denk dat Q-Eline tussen nu en tien jaar dé standaardonderstam gaat worden.”

Gerard Poldervaart, European Fruit Magazine (Nederland):

‘Geringere vorstgevoeligheid en betere schilkwaliteit’

“De eerste bomen op onderstam Q-Eline zijn al in 1993 op het toenmalige proefstation in Wilhelminadorp geplant. De onderstam is onder andere vanwege de verwachte geringere vorstgevoeligheid aangeplant. Tijdens de strenge vorst in het voorjaar van 2012 is de geringere vorstgevoeligheid duidelijk naar voren gekomen.
Verder bleek uit diverse proeven dat bomen op Q-Eline, in vergelijking met bomen op kwee MC, Conference-peren opleveren met minder bronskleur. Op bedrijven waar de bronskleur te dominant aanwezig is, heeft Q-Eline dus niet alleen voordelen vanwege de geringere vorstgevoeligheid, maar ook vanwege de betere schilkwaliteit.”

Jef Vercammen, directeur Proeftuin Pit- en Steenfruit, Sint-Truiden (België):

‘Q-Eline kan een toegevoegde waarde hebben’

“In het voorjaar van 2007 hebben we op de proeftuin Conference op kwee Eline geplant en dat vergeleken met Conference op kwee C. De mindere vorstgevoeligheid en de betere schilkwaliteit bleken positieve punten van de kwee Eline. Ook de groei was beter, evenals de minerale samenstelling van de vruchten. De gemiddeld grotere vruchten zijn te verklaren door de lagere productie. Deze lagere productie en de daardoor toegenomen groeikracht zijn twee belangrijke aandachtspunten. Mits een gelijke productie kan worden behaald als bij kwee C, kan kwee Eline absoluut een toegevoegde waarde hebben.”

Dave Weil, Tree Connection, Dundee (Verenigde Staten):

‘Onderstam is productief en goed winterhard in Amerika’

“Wij zijn in de Verenigde Staten als hoofdlicentiehouder betrokken bij Q-Eline en coördineren de verspreiding en verkoop van de onderstam onder het ‘United States Plant Patent 19562’. Daarnaast coördineren wij alle sublicentiehouders die de onderstam willen verspreiden.
Uit de eerste testen die hier met Q-Eline zijn gedaan, blijkt dat de onderstam productief en goed winterhard is en een goede vrucht(maat) oplevert. Als uit verdere testresultaten naar voren komt dat Q-Eline hier goed groeit en goede vruchten levert, is de onderstam in de toekomst zeer geschikt voor onze nieuwe ‘high density’ boomgaarden. Momenteel leveren wij onderstammen aan telers voor verdere proeven in de Verenigde Staten. Bovendien volgen we de aanplant en proeven in Europa op de voet en zien we dat deze zeer goede resultaten geven.”

Ronald Vermeulen, agronomist bij The Greenery, Barendrecht (Nederland):

‘Q-Eline kan positieve bijdrage leveren aan Sweet Sensation-concept’

“Sweet Sensation is een relatief nieuw perenras waarvan de wereldwijde rechten in beheer zijn van The Greenery. In het Sweet Sensation-concept willen we graag naar wereldwijde standaards om alles zo simpel mogelijk te houden. En daar hoort de beste onderstam bij. Hoewel de introductie van een nieuw ras een lang proces is en er nog weinig ervaringen zijn met Sweet Sensation op kwee Eline, zijn de eerste indrukken positief. Zo is de groei ten opzichte van de standaard kwee MC- of BA 29-onderstammen beter. Groot voordeel is bovendien de betere productie en kwaliteit van de onderstammen op de moerbedden. Ik verwacht daarom dat kwee Eline de productiviteit, vitaliteit en vruchtkwaliteit van Sweet Sensation gunstig beïnvloedt en daarmee een positieve bijdrage levert aan ons Sweet Sensation-concept.”

Bram Versprille, voormalig bedrijfsleider Vermeerderingstuinen Nederland:

‘De moeite waard om deze onderstam een plaats te geven in de praktijk’

“Opvallende eigenschap van Q-Eline is een betere weerstand tegen lage temperaturen. De mooie opgaande groei bij de teelt van de onderstammen en de hoge plantproductie springen eveneens in het oog. Wel moet ervoor worden gezorgd dat de onderstam niet uitdroogt, omdat de aanslag daardoor kan tegenvallen. De vruchtkwaliteit en met name de kleur, bewaarbaarheid en het uitstalleven zullen worden bepaald in de productieketen.
Omdat de vorstgevoeligheid van kweeonderstammen een groot probleem kan zijn voor de fruitteler, is het zeer de moeite waard om deze onderstam een plaats te geven in de praktijk.”

Gerhard Baab, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Rheinbach (Duitsland):

‘Homogene groei en goede opbrengst zijn positieve punten’

“Wij hebben een onderstammenproef gedaan met het perenras Lucas op kwee Eline. De vorstresistentie van Q-Eline is een groot voordeel, evenals de goede groei. De groei is minder dan kwee A en beter dan kwee C. Ook de zeer homogene groei en goede opbrengst zijn positieve punten. Voor vorstgevoelige plaatsen en voor niet te veeleisende bodems zie ik absoluut kansen en heeft Q-Eline zeker een meerwaarde.”